KOMBİNASYONLAR
KAMPANYALAR

Tedarikçi Aydınlatma Metni

Farmatek İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

POTANSİYEL veya MEVCUT TEDARİKÇİ GERÇEK KİŞİ HİSSEDARLARININ

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

 

  1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Kültür Mah. Ahmet Adnan Saygun Cad. Gündeş Sitesi Saray Apartmanı No: 21 J BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL adresinde mukim Farmatek İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

(“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, mysupplement.com.tr adresinden erişilebilen Farmatek İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması veya icrası, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ile Şirketimizin ticari veya iş stratejilerinin planlanması veya icrası amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından Amaçlar kapsamında yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik bayilerimize, tedarikçilerimize ve grup şirketlerimiz ile kanunen yetkili kamu kurumlarına veya özel kurumlara aktarılabilecektir.

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından Şirketimizle temas etmeniz halinde, fiziki veya elektronik ortamdan elektronik posta, kargo/posta, telefon, açık internet kaynakları, faks veya matbu form kanallarıyla (yöntemleriyle) başta iş birliği ilişkisinin kurulması ve satın alma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi olmak üzere Amaçlar kapsamında toplanabilecektir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası, meşru menfaat, hukuki yükümlülük, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında toplanabilmektedir.

 

  1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesinde düzenlenen haklarınıza yönelik başvurularınızı, mysupplement.com.tr  adresinden ulaşabileceğiniz Farmatek İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

%100 güvenilir
Etiket bilgilerinin %100 doğru olduğunu
taahhüt ederiz.
En yüksek kalite
Ham maddelerimizi Avrupa’daki en büyük sporcu besinleri üreticilerinden temin ediyoruz.
Üretim
Üretim kalitesini garanti edebilmek için ürünlerimizi fason olarak değil kendi tesislerimizde üretiyoruz.
Ürün desteği
Aldığın ürünler ile ilgili bize kolayca ulaşabilir ve merak ettiklerinizi uzman ekibimize sorabilirsiniz.