KOMBİNASYONLAR
KAMPANYALAR

Üyelik Sözleşmesi

 1. TARAFLAR / GENEL KULLANIM ŞARTLARI
  1. İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), Kültür Mah. Ahmet Adnan Saygun Cad. Gündeş Sitesi Saray Apartmanı No: 21 J BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL, Türkiye adresinde mukim, Farmatek İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi "Şirket" tarafından işletilmekte olan internet sitesi, www. mysupplement.com.tr (WEB SİTESİ) sitesi üzerinden ürün alımı yapmak üzere siteye kayıt olan tekil ve gerçek kullanıcılar "KULLANICI(LAR)" ile Şirket arasında, üyelik aşamasında yapılmakta olan bir sözleşmedir. KULLANICILAR, siteye üye oldukları andan itibaren bu Üyelik Sözleşmesi’nin bütün hükümlerini kabul etmiş ve onaylamış olurlar.
  1. KULLANICILAR, WEB SİTESİ’ne üyelik süreçlerini tamamladıkları andan itibaren Sözleşme’nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını taahhüt ederler. Bu taahhüt ile birlikte KULLANICILAR Gizlilik Politikası’nı da okuduklarını ve kabul etmiş olduklarını taahhüt etmişlerdir. Sözleşme’nin genel şartlarını ve koşullarını kabul etmiyorsanız WEB SİTESİ'ni kullanmayınız. WEB SİTESİ'nin kullanılmaya devam edilmesi de sözleşme hükümlerinin kabulü anlamı taşır.
  2. Aşağıda bulunan genel şartlar ve koşullar, Şirket ve WEB SİTESİ'ne üye olan KULLANICILAR arasındaki ticari ilişkiye münhasıran uygulanacaktır.  WEB SİTESİ'ni kullanarak, KULLANICI, aşağıda bulunan genel şartlar ve koşulları ve ayrıca WEB SİTESİ'nde açıklandığı üzere WEB SİTESİ’nin çalışma şeklini kabul etmektedir.
 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
  1. Sözleşme’nin konusu, WEB SİTESİ'nde sunulan ürünler ile bu ürünleri satın alma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
  2. Sözleşme’nin kapsamı ise; WEB SİTESİ içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak; Şirket tarafından WEB SİTESİ'nde yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. KULLANICI, Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, WEB SİTESİ içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Şirket tarafından WEB SİTESİ'nde açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Ayrıca KULLANICI, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. WEB SİTESİ'nE ÜYELİK ŞARTLARI / KURALLAR
  1. KULLANICI, "Kullanıcı Üyelik Formu”na, kimlik, adres, iletişim ve ödeme bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak gireceğini, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri en kısa zamanda güncelleyeceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını ve Şirket’in hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.
  2. Kayıt süreci sırasında, KULLANICI, bir kullanıcı adı seçmelidir. Kullanıcı adı, hakaret edici, 5651 sayılı yasanın 8. Maddesinde yazılı katalog suçlarını ihlal edici yada TCK'da suç sayılan fiillerle bağlantılı olmamalıdır, diğer kullanıcıları aldatacak veya yanlış bilgilendirecek şekilde seçilmemelidir, WEB SİTESİ adı ve benzeri isim olmamalıdır, herkesçe uygulanmakta olan görgü kurallarına aykırı olmamalıdır veya üçüncü şahısların haklarını ihlal etmemelidir. Seçilecek kullanıcı ismi başka internet sitelerinin reklamını yapacak ya da üçüncü partilerin telif haklarını ihlal edecek şekilde olmamalıdır.
  3. KULLANICI, WEB SİTESİ'nde verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını ve zararları tazmin mükellefiyetini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket’in, bir kullanıcı adının yasak olduğu veya bu şartlardan herhangi birini ihlal ettiği bilgisini alması halinde, bu kullanıcı adının kayıtlı olduğu kullanıcı hesabı, öncesinde bildirimde bulunulmadan Şirket tarafından geçici ya da kalıcı olarak dondurulabilir.  Kullanıcıya tanınan sure zarfında kusurlu bulunan kullanıcı adı değiştirilmediği takdirde kullanıcı hesabı kalıcı olarak iptal edilir
  4. KULLANICI, Kullanıcı Üyelik Formu’nu doldurarak kayıt olurken ve WEB SİTESİ'ni kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilecek bir şifre kullanmamalı ve daha da önemlisi kullanıcı adı, şifre ve kredi kartı bilgilerini başkalarıyla paylaşmamalıdır. KULLANICI, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, kullanıcı adı, şifre veya kredi kartı bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından Şirket’in hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. KULLANICILAR'ın, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı KULLANICILAR'ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Şirket’in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
  5. İlgili kullanıcı şifresi, KULLANICI tarafından gizli tutulacaktır. Kayıt sırasında oluşturulan kullanıcı hesapları devredilemez. Kullanıcı hesabı sadece KULLANICI tarafından kullanılabilir ve bir başka kişi tarafından kullanımına izin verilmez. İster üçüncü şahısların ister WEB SİTESİ'nin veya Şirket’in zararına olsun, kullanıcı hesabının kötüye kullanılması, KULANICI'nın men edilmesi ve hakkında bir suç duyurusunda bulunulmasıyla sonuçlanacaktır. Genel olarak, KULLANICI, ilgili şifreyle birlikte kullanıcı hesabının kullanılması suretiyle gerçekleşen bütün faaliyetlerden şahsen sorumlu olacaktır.
  6. Şirket, herhangi bir zamanda ve kendi takdir yetkisine bağlı olarak bir KULLANICI'yı geçici veya kalıcı olarak üyelikten menetme veya herhangi bir zamanda ilgili hesabı devre dışı bırakma hakkını saklı tutar. Genel kural olarak KULLANICI, yürürlükte olan kanun ve mevzuatı veya Şirket ya da üçüncü şahısların haklarını ihlal ettiğinde, üyelikten menedileceklerdir. 
  7. Şirket, KULLANICI'nın işbu sözleşme hükümlerine riayet etmemesi halinde, herhangi bir zamanda ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek KULLANICI'nın WEB SİTESİ üyeliğini iptal edebilir ve KULLANICI'nın siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri, kısmen veya tamamen dondurulabilir ya da tümüyle iptal edebilir.
  8. KULLANICILAR'ın sitede verilen hizmetlerle bağlantılı olarak kötü niyetli veya kanunlara aykırı davranışlar sergilemesi durumunda KULLANICILAR'ın üyeliği, Şirket’in takdirinde olmak üzere geçici olarak veya tamamen iptal edilebilir. Üyeliğin FARMATEK tarafından sona erdirilmesi halinde KULLANICILAR, site hizmetlerinden yararlanamazlar.
  9. KULLANICI, bu madde kapsamında, işbu sözleşmenin feshedilmesi ve WEB SİTESİ kullanıcı hesabının iptal edilmesi halinde WEB SİTESİ'nden hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını, ne isim altında olursa olsun herhangi bir tazminat talep edemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
  10. KULLANICI, FARMATEK WEB SİTESİ kullanıcı hesabının iptal edilmesini ve sözleşmenin feshini kendisi istiyorsa, buna ilişkin taleplerini, Şirket’in WEB SİTESİ'nde belirlemiş olduğu destek@mysupplement.com.tr e-posta adresine yazılı olarak iletmekle yükümlüdür.
  11. Şirket tarafından WEB SİTESİ’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
  12. KULLANICILAR’a daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetleri iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Şirket, KULLANICI’nın WEB SİTESİ üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
  13. WEB SİTESİ’ne üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Şirket ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.  KULLANICI, WEB SİTESİ’ne üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Şirket iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Şirket ve Şirket iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. KULLANICI aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Şirket iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Şirket ve Şirket iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. KULLANICI aksini bildirmediği sürece Şirket ve Şirket iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. KULLANICI yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Şirket ve Şirket iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. KULLANICI, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye https://www.mysupplement.com.tr/  adresinden ulaşabilir.
 1. ÖZEL PROMOSYONLAR VE KAMPANYALAR
  1. WEB SİTESİ tarafından sunulan tüm özel promosyonlar ve kampanyalar WEB SİTESİ'nde ve ilgili bültenlerde duyuruldukları takdirde geçerli olur. Bu promosyon ve kampanyalar limitli süreler dahilinde, WEB SİTESİ'nde ve ilgili bültenlerinde duyurulan detaylar çerçevesinde geçerlidir. Belirlenen sürelerin aşılması durumunda promosyon ve kampanyalar geçerliliklerini yitirir.
  2. Şirket, WEB SİTESİ’nde ya da başkaca bir usulle ilan ettiği her türlü özel promosyon ve kampanyaları hiçbir gerekçe göstermeksizin, tamamen tek taraflı takdiriyle iptal edebilir, şartlarını değiştirebilir.
 1. İADE VE İPTALLER
  1. FARMATEK satın alınan ürünler için KULLANICI'ya iade ve iptal hakları tanır. KULLANICI bu haklarını Şirket’in ve ilgili mevzuatın belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde kullanabilir. İade ve iptaller ile ilgili kurallar Şirket tarafından zaman zaman değiştirilebilir.
  2. Keyfi iadelerde aksi belirtilmediği takdirde ilk gönderi masrafı Şirket tarafından karşılanır. İadesi kabul edilmeyen ürünler KULLANICI'ya karşı taraf ödemeli geri gönderilir. Şirket’i mağdur edecek bir durum söz konusu olduğu takdirde ürün kabulü yapılmayacaktır. Şirket söz konusu ürünün kendisine teslimatı esnasında oluşabilecek hasarlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
  3. Arıza kaynaklı iade işlemleri, KULLANICI'ya teslimatı gerçekleşmiş olan ürünlerde kullanım ve bakım talimatlarına uyulduğu halde meydana gelebilecek üretim kaynaklı arızalardan ortaya çıkabilecek iadeleri kapsar. KULLANICI direkt olarak 0850 755 7884 nolu çağrı merkezi numarası aracılığı ile Şirket ile bağlantıya geçmelidir. Ürünün kusuru tespit edildiği takdirde ürün yenisi ile değiştirilir. İade işlemi faturanızdaki fiyat üzerinden teslimat tarihi itibariyle 15 gün içerisinde ambalajı bozulmamak kaydıyla yapılır. Hijyenik nedenlerden ötürü kişisel bakım ürünlerinde iade ve değişim yapılamaz.
 1. ÖDEME
  1. Satın alınan ürünün toplam tutarı Şirket’e ödenene kadar ürün KULLANICI'ya gönderilmeyecektir.
  2. Bu anlaşmayı kabul ederek KULLANICI, aralarında doğabilecek her türlü vergi yükümlülüğünü ve/veya kanuni zorunlulukları yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi belirtilmediği takdirde, WEB SİTESİ'ndeki hizmetler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. KULLANICI, WEB SİTESİ'nde gerçekleştirdiği ticaretten, alım satımdan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSMV, KDV, vergi, pul, harç vb. diğer yasal ve mali ödemeleri Şirket’e ya da ilgili kurumlara yapmayı kabul ve taahhüt eder.
  3. Şirket, kredi kartı ödeme hizmetleri sunan banka ve üçüncü taraf kuruluşlarının teknik aksaklıklarından, hatalı işlemlerinden hiçbir koşul altında sorumlu değildir. Şirket, kredi kartı ile yapılan ödemelerde gerekli gördüğü durumlarda KULLANICI'dan kredi kartı doğrulatma işlemini yapmasını isteyebilir. KULLANICI, kredi kartı güvenliği için Şirket tarafından istenen tüm belgeleri vermekle yükümlüdür. Şirket hiçbir gerekçe göstermeden güvenlik kriterlerine uymayan kredi kartı işlemlerini iptal edebilir, yasal takip yaptırabilir.
 1. TESLİMAT
  1. Aksi belirtilmediği sürece, ürün teslimatı, KULLANICI tarafından verilmiş olan Türkiye sınırları içerisindeki bir adrese yapılacaktır. Ürün kargoya verildiği zaman KULLANICI'ya bilgilendirici SMS veya e-posta gönderilecektir. Teslimat süreleri farklılık gösterebilir ve belirtilen teslimat süresi sadece bir yol göstericidir ve garanti edilmemektedir. Şirket, alıcıyı bilgilendirme yükümlülüğü olmaksızın, akdi yükümlülüklerini yerine getirmek üzere üçüncü şahıslarla çalışma hakkına sahip olacaktır.
  2. Şirket’ten ürün satın alan KULLANICI, ürünü teslim almadan önce kargo görevlisi huzurunda ürünü kontrol edip üründe bir hasar olması durumunda kargo görevlisi marifetiyle üründeki hasarı tutanak ile tespit ettirmekle yükümlüdür. Gerek teslim aşamasında gerekse daha sonra hasarlı olduğu tespit edilen ürün için KULLANICI, derhal Şirket ile temasa geçerek, ürünün seri numarasını da belirtmek kaydıyla, Şirket’e hasar bildiriminde bulunmalıdır. Şirket’in kendisine sağlayacağı iade numarasıyla birlikte ürün iadesini gerçekleştirecektir. Hasarlı ürünlerin iade masrafları Şirket’e ait olacaktır. Şirket hasarlı ürünü teslim aldıktan sonra yapacağı testler neticesinde hasarın sebebini tespit edecek ve uygun görülürse ürünü yenisiyle değiştirecektir.
  3. Sevkiyat sırasında zarar gördüğünü düşündüğünüz paketleri teslim aldığınız firma yetkilisi önünde açıp kontrol ediniz. Eğer üründe herhangi bir zarar varsa kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü teslim almayınız. Ürün teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiğini kabul etmiş olduğunuzu unutmayınız.
  4. Şirket’in sipariş verilen ürünü herhangi bir nedenle teslim edememesi halinde, KULLANICI'nın tercihine bağlı olarak Şirket, ürünü aynı veya daha iyi özelliklere sahip başka bir ürünle değiştirmeye veya KULLANICI'ya fiyatı geri ödemeyi kabul eder.
 1. WEB SİTESİ'NİN KULLANILMASINA İLİŞKİN GARANTİ VE SINIRLI SORUMLULUK YASAL UYARISI
  1. Her ne kadar Şirket, WEB SİTESİ'nin düzgün ve güvenli çalışması için basiretli bir tacir gibi her türlü önlemi almasına rağmen; WEB SİTESİ'nin kullanımından kaynaklanabilecek her türlü risk KULLANICI'nın sorumluluğu altındadır. Şirket, iştirakleri veya ilgili çalışanları, temsilcileri, üçüncü şahıs içerik sağlayıcıları veya lisansörleri, WEB SİTESİ'nin kesintiye uğramayacağı veya hatasız olacağı konusunda garantide bulunmamaktadır ve WEB SİTESİ 'nin kullanılmasıyla elde edilebilecek olan sonuçlar veya web sitesi aracılığıyla sağlanan bilgi, hizmet veya ticari ürünün doğruluğu, güvenilirliği veya içeriğine ilişkin herhangi bir garantide bulunmamaktadır.
  2. Ayrıca, Şirket, WEB SİTESİ aracılığıyla erişilebilir olan bilgilerin doğru, tam veya güncel olduğunu beyan veya garanti etmez; yazım hatalarından sorumlu değildir.
  3. Bu yasal yükümlülük uyarısı, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer filler kapsamında, herhangi bir performans arızası, hata, ihmal, kesinti, silinme, kusur, çalışmada veya iletimde gecikme, bilgisayar virüsü, iletişim hattı arızası, hırsızlık veya yok edilme veya izinsiz erişim, kaydın değiştirilmesi veya kullanımı tarafından neden olunan hasarlar veya zararlara uygulanmaktadır. Kullanıcı, özellikle Şirket’in diğer kullanıcıların ve üçüncü şahısların karalayıcı, hakaret edici veya yasadışı fiillerinden sorumlu olmadığını ve bunlara ilişkin zarar riskinin tamamen kullanıcıya ait olduğunu açık bir şekilde beyan ve kabul eder.
  4. Şirket veya WEB SİTESİ’ni kullanan herhangi bir kişi veya kurum hiçbir şekilde WEB SİTESİ 'nin kullanılması veya kullanılamaması nedeniyle meydana gelebilecek olan ve burada sayılanlarla sınırlı kalmamak kaydıyla doğrudan, dolaylı, arızi, özel, sonuca bağlı veya cezai hasarlar başta olmak üzere hiçbir hasardan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı bu vesile ile bu bölümün hükümlerinin, WEB SİTESİ'nde bulunan bütün içeriğe uygulanacağını kabul eder.
  5. Yukarıda belirtilen şartlara ek olarak, Şirket, iştirakleri, bilgi sağlayıcıları veya içerik ortakları, WEB SİTESİ'nde bulunan bilgilere ilişkin hatalar, yanlışlıklar, ihmaller veya diğer kusurlardan veya zamansızlığı veya doğrulanmamasından veya bunların kullanıcıya iletilmesinde yaşanan gecikmeden veya kesintiden veya bunlara ilişkin olarak meydana gelen hak talepleri veya zararlardan, nedeni veya süresine bakılmaksızın, hiç bir koşul altında yükümlü olmayacaklardır.
 1. SİSTEM KESİNTİSİ
  1. Mevcut teknoloji ile, hatasız bir şekilde bilgisayar programlarını (yazılımları) ve veri işleme sistemlerini (donanımları) çalıştırmak/geliştirmek veya internet bağlantısında meydana gelen beklenmeyen olayları kontrol altına almak (buradan sonra "teknik arızalar" olarak anılacaklardır) mümkün değildir. Bu nedenle Şirket, web sitesinin ve teknik sistemlerinin sürekli ve kesintisiz bir şekilde ulaşılabilir olmasını garanti etmemektedir. Şirket, WEB SİTESİ hizmetlerinin kullanılması nedeniyle KULLANICILAR'ın uğrayabileceği zararlardan sorumlu olmayacaktır.
 1. TİCARİ MARKALAR / TELİF HAKLARI
  1. Şirket’in ve WEB SİTESİ'nin logoları, Şirket’in ticari markalarıdır. Bütün hakları saklıdır. WEB SİTESİ'nde gözüken diğer bütün markalar, kendi sahiplerinin mülküdür.
  2. İsim ve marka haklarının ihlali kesinlikle yasaktır. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.
  3. Şirket’in ürettiği görsel, yazılı ve diğer türdeki içeriklerin telif hakları Şirket’e aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz. KULLANICI, Şirket’in hizmetlerini, bilgilerini, WEB SİTESİ'nde yayınlanan sözleşme ve politikalarını ve telif haklarına tabi diğer çalışmalarını satma, paylaşma, dağıtma ve sergileyerek kullanma hakkına sahip değildirler. Şirket, her türlü fikri mülkiyet ve telif haklarını saklı tutmaktadır.
 1. SATIN ALINAN ÜRÜNLER İÇİN HİZMET VE DESTEK
  1. WEB SİTESİ'den satın alınan tüm ürünler için desteğe ilişkin bütün talepler doğrudan üretici ya da ithalatçı Şirket’e yapılmalıdır. Bu süreçler üretici ya da ithalatçı Şirket’in ürün ile birlikte gönderilen garanti belgesinde belirlemiş olduğu şartlar ve koşullar doğrultusunda işler.
 1. MÜCBİR SEBEPLER
  1. Hukuken mücbir sebep olarak kabul edilecek durumların varlığı halinde, Şirket, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birinin geç veya eksik ifa edilmesinden veya ifa edilmemesinden dolayı; herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, Şirket için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme ya da temerrüt olarak addedilmeyecektir. Ayrıca bu durumların varlığı halinde, Şirket’ten herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir.
  2. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Şirket’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
 1. UYGULANACAK HUKUK
  1. Sözleşme ve WEB SİTESİ’nin kullanımından kaynaklanan sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır. 
  2. Taraflar, Şirket ile KULLANICI arasında çıkabilecek ihtilaflarda, Şirket’in her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının tek, münhasır ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HMK 193. Maddesi kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.
 1. TEBLİGATLAR
  1. KULLANICI'nın, WEB SİTESİ'nde bildirdiği adres, işbu Kullanıcı Sözleşmesiyle ilgili olarak yapılacak her türlü yasal bildirim için, geçerli adres olarak kabul edilecektir.
  2. Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri, diğer tarafa yazılı olarak, üç (3) iş günü içinde bildirmedikleri takdirde, eski adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış olacağını kabul edeceklerdir. Şirket’in adres değişikliğini WEB SİTESİ sitesinde bildirmesi bu madde koşulunu yerine getirmesi için yeterlidir.
  3. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler elektronik formatta olacak ve taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir.
 1. VERİLERİN KORUNMASI/ KULLANICILARIN KİŞİSEL BİLGİLERİNİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE KULLANILMASI
  1. Verilerinizin korunması Şirket için son derece önemlidir. Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılmasına ilişkin daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamızı okuyunuz.
 1. HARİCİ LİNKLER
  1. WEB SİTESİ’nde, üçüncü şahıslar tarafından işletilmekte olan diğer web sitelerine ait linkler bulunabilir ve bu web siteleri, başka web sitelerine linkler içerebilir. Dikkatli bir şekilde kontrollerin yapılmasına rağmen, Şirket; harici linklerin içerikleri konusunda herhangi bir yükümlülük üstlenmemektedir. Link verilen web sitelerinin operatörleri kendi içeriklerinden sorumlu olacaklardır. Bu vesile ile açık bir şekilde, WEB SİTESİ sitesinde link verilmiş olan bütün web sitelerinin içeriklerinden dolayı Şirket’in her hangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. Şirket, Üçüncü şahıs web sitelerinin veri koruma ve gizlilik ilkeleri içeriği konusunda sorumlu değildir.
 1. GENEL HÜKÜMLER
  1. Şirket ve KULLANICI arasındaki sözleşme, tarafları ve tarafların ilgili halefleri ve seleflerini de bağlamaktadır. KULLANICI, öncesinde Şirket’in yazılı onayı olmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında oluşturulmuş olan sözleşmeyi veya hakları yahut yükümlülüklerini devredemez, temlik edemez, başkalarına yükleyemez veya başka bir şekilde ellerinden çıkartamaz.
  2. Şirket, burada yazılanlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Şirket’in işini etkileyen pazar koşullarındaki değişiklikler, teknolojideki değişiklikler, ödeme yöntemlerindeki değişiklikler, ilgili kanunlar ve düzenleme gereksinimlerindeki değişiklikler ve WEB SİTESİ'nin sistem özelliklerindeki değişiklikler dahil olmak üzere farklı nedenlerden dolayı ve kendi takdirine bağlı olarak muhtelif zamanlarda;
 • Bu Sözleşme şartlarını revize ve tadil etme, 
 • WEB SİTESİ'nde sunduğu hizmetlerin kapsam ve çeşitlerini değiştirme, 
 • WEB SİTESİ'nde sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen ücretli veya ücretsiz hale getirebilme, dondurabilme veya tamamen iptal edebilme, 
 • Şirket, KULLANICI'ya duyurmak veya WEB SİTESİ'nde ilan etmek kaydıyla, dilediği tarihte WEB SİTESİ'nde sunduğu hizmetleri kısmen veya tamamen sona erdirebilir.
   

KULLANICI, WEB SİTESİ'nde belirtilen ürünler için satın alınma anındaki geçerli olan politikalara ve şartlara ve koşullara tabi olacaktır. Yasal veya teknik zorunluluklarla sözleşme şartlarında veya web sitesinde yer alan diğer politikalarda herhangi bir değişiklik yapıldığında, KULLANICI tarafından yirmidört (24) saat içerisinde aksi yazılı olarak  Şirket’e bildirilmediği sürece, Şirket, şartlar ve koşullardaki tüm değişiklikleri kabul ettiğini varsayma hakkına sahip olacaktır. Şirket, WEB SİTESİ’nde ilan etmek kaydıyla Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı değiştirme veya tadil etme hakkına sahiptir. Kullanıcı Sözleşmesi'nin maddelerinde yapılacak değişikliklerin takibi KULLANICI'nın sorumluluğundadır. Kullanıcı Sözleşmesi'nin maddelerinde yapılacak değişikliklerden sonra sitenin kullanılmaya devam edilmesi, değişikliklerin kabul edilmesi anlamına gelir.

 1. YÜRÜRLÜK
  1. KULLANICI’nın üyelik kaydı yapması, KULLANICI’nın Sözleşme’de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Sözleşme’de belirtilen tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. Sözleşme KULLANICI’nın üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.
%100 güvenilir
Etiket bilgilerinin %100 doğru olduğunu
taahhüt ederiz.
En yüksek kalite
Ham maddelerimizi Avrupa’daki en büyük sporcu besinleri üreticilerinden temin ediyoruz.
Üretim
Üretim kalitesini garanti edebilmek için ürünlerimizi fason olarak değil kendi tesislerimizde üretiyoruz.
Ürün desteği
Aldığın ürünler ile ilgili bize kolayca ulaşabilir ve merak ettiklerinizi uzman ekibimize sorabilirsiniz.